طی پژوهشی که پروفسور دوید گاروین استاد مدرسه کسب و کار هاروارد در قالب پروژه ای به نام اکسیژن (با هدف بررسی عملکرد مدیریتی مهندسان) در شرکت گوگل انجام داده است، مهارت کوچینگ به عنوان اولین و مهمترین مهارت مدیران خوب از سوی کارکنان این شرکت بیان شده است.

آنچه به طور محسوس در این بررسی مشخص شد این است که مدیران برجسته در گوگل بر مهارت های مربیگری مسلط هستند و به خوبی می دانند چگونه به کارکنان بازخورد موثر دهند.

نکته اصلی این است که مدیران خوب در این بررسی به مدیرانی گفته می شود که میزان ترک خدمت حداقل کارکنان، کارکنان شادتر و با رضایت بیشتری دارند، تیم های تحت نظر آنها عملکرد بهتر، درجه بالاتری از نوآوری دارند و اینکه کارکنان آنها تعادل بیشتری بین کار و زندگی خود دارند

جالب است بدانید با بررسی داده‌ها از نظرسنجی های کارکنان شرکت گوگل، مصاحبه‌ها و بررسی عملکرد تیم تحلیلی افراد در گوگل، هشت رفتار اصلی توسط مؤثرترین مدیران در گوگل شناسایی شده است.

یک مدیر خوب در گوگل:

یک کوچ قوی برای کارکنان است.
تیم را توانمند می کند و در جزئیات ورود نمی کند.
نسبت به موفقیت و احساس خوشبختی افراد تیم خود دغدغه دارد.
پیش برنده کارها و نتیجه گرا است.
یک کانال ارتباطی عالی است، به خوبی می شنود و اطلاعات را به اشتراک می گذارد.
به پیشرفت شغلی کمک می کند.چشم انداز و استراتژی مشخصی برای تیم خود دارد.
دارای مهارت های فنی کلیدی است و از آن برای کمک به تیم خود استفاده می کند.
آنچه حایز اهمیت است ارزیابی سالیانه این رفتارها در مدیران است و چنانچه هر یکی از این ویژگی ها نمره کمتری را کسب کند به پیگیری ویژه برای بازآموزی آنها وقت اختصاص می دهند.

منبع: HBR

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.